MICA

Home > Het project

Het project

Wat is het MICA-project – Monitoring Intensieve zorgactiviteiten?

Het MICA-project – Monitoring Intensive Care-activiteiten werd bedacht door het ministerie van Volksgezondheid en het College voor Intensieve Zorg en heeft tot doel het gebruik van indicatoren van kwaliteit en prestaties in Belgische ICU’s aan te moedigen. Het Indicatoren Beheer verbetert de kwaliteit van de intensive-care-geneeskunde en de veiligheid van de Belgische patiënt.

Bovendien kunnen de indicatoren worden gebruikt bij de besluitvorming over Resource Management en voor de beste hulppraktijken, door realtime statistische en vergelijkende prestatiegegevens te verstrekken tussen verschillende ICU’s in het hele land.

Via de website micaproject.be biedt het MICA-project informatie over het klinische en epidemiologische profiel van Belgische ICU’s, zoals terugkerende diagnoses bij medische opnames, de meest voorkomende comorbiditeiten naar leeftijdsgroep en geslacht, gemiddelde duur van ziekenhuisopname, sterftecijfer op ICU’s, onder anderen.

Het profiel van de Belgische patiënt kennen op de ICU’s kan ziekenhuizen de mogelijkheid bieden om effectievere methodes voor de ziekenhuiszorg te bepalen met meer kwaliteit en succes.

Klik hier voor meer informatie over het MICA-project en toegang tot het rapport, gepubliceerd door de Belgische overheid.

Wat biedt het MICA-project de deelnemende ICU’s aan?

Hoe belangrijk is het dat mijn ziekenhuis deel uit maakt van het MICA-project?

Het MICA-project biedt u hulpmiddelen om uw eenheid beter te begrijpen en te beheren. Bovendien draagt het delen van klinische en epidemiologische informatie van u Eenheid bij aan een betere kennis over het epidemiologische profiel van zeer complexe patiënten en intensive care in België.

Hoe werkt het MICA-Project?

De klinische en epidemiologische gegevens van patiënten met een hoge complexiteit worden verzameld via Epimed Monitor, een klinische management software die volledig integreerbaar is met elk ziekenhuissysteem. De software biedt real-time rapporten over de meest uiteenlopende indicatoren, evenals real-time benchmarking tussen de deelnemende intensive care-eenheden.

De verzamelde informatie maakt deel uit van het Belgisch Nationaal Register, waardoor de kennis van het epidemiologische profiel van de Belgische ICU’s kan worden verbeterd.

Hoe kan mijn ICU deelnemen?

Klik hier om deel te nemen aan het MICA-project. We zullen contact met u opnemen voor meer informatie.

Projectcoördinatoren

Het MICA-project – Monitoring Intensive Care-activiteiten wordt gecoördineerd door gerenommeerde professionals op het gebied van intensive care in België die de beste praktijken toepassen en kennis verspreiden over de evolutie van de kritieke zorg in het land.

Ontmoet de coördinatoren die deelnemen aan het MICA-project:

Kirsten Colpaert – kirsten.colpaert@ugent.be

Professor Kirsten Colpaert is een Intensivist – Anesthesist met een specifieke interesse in kwaliteitsverbetering door middel van informatietechnologie, waar zij ook in promoveerde. Ze werkt sinds 2001 op de afdeling Chirurgische Intensive Care van het Universitair Ziekenhuis Gent in België en is ook  coördinator voor het brandwondencentrum van het UZG. Klinische interesses zijn neuro-ICU en burn-patiënten. Zij is lid van het bestuur van  de ‘Belgian Intensive Care Society’ en van de Belgische Vereniging van Brandwonden . Zij is mede-oprichter van de MATRIC, een interuniversitaire database voor ICU, en het MICA project.

Serge Brimioulle – serge.brimioulle@ulb.ac.be

Serge Brimioulle studeerde af in geneeskunde (1976) en interne geneeskunde (1981) en promoveerde (1990) aan de Université Libre de Bruxelles (ULB), Brussel, België. Hij is nu gecertificeerd in interne geneeskunde en intensieve zorgen. Hij bracht het grootste deel van zijn carrière door op het departement Intensieve zorgen van het Erasme-ziekenhuis in Brussel. Zijn belangrijkste klinische onderwerpen zijn respiratoire insufficiëntie, elektrolyten en zuur-base stoornissen, en klinische gegevensverzameling en -analyse. Hij werkt samen met het Laboratorium voor Fysiologie van de ULB, waar hij de longcirculatie en de effecten ervan op pulmonale gasuitwisseling en rechterventrikelfunctie bestudeerde. Hij ondertekende meer dan 100 peer-reviewed artikelen in belangrijke fysiologische en klinische tijdschriften. Hij is al meer dan 10 jaar hoogleraar in de intensieve zorg en in de fysiologie. Hij is lid van de Nationale Commissie voor Biomedische Technologie (Academie van Wetenschappen) en voorzitter van het Intensive Care College (Ministerie van Volksgezondheid).